Biografický slovník

Ludwig Busse Filippov

Ludwig Busse Filippov - to je ... Čo je Ludwig Busse Filippov?
Busse, Ludwig Filippov - vet (1803-1874). Vyštudoval Veterinárny ústav vo Viedni. V roku 1836 prišiel do Ruska; slúžil na oddeleniach vojenských a dvorných stajní. Od roku 1853 do roku 1868 vydal časopis "Poznámky k veterinárnej medicíne". Hlavné diela sú: "Kovanie koní" (1858 - 1859); revíznej konferencie z petrohradskej lekárske-chirurgické akadémii pracovať Busse - cenným príspevkom k veterinárnej literatúre tej doby, "Pes v hlavnej a vedľajšej to skaly" (1859, s 202 skopírované z povahy psích plemien). Za účelom zoznámenia cudzinca s pokrokom veterinárnej medicíny v Rusku Busse publikoval tri výročná správa (1855, 1858 a 1862 rokov): "memorabilien der Veterinär Medizin v Russland".

Biografický slovník. 2000.