Brown Yury je ... Čo je Burykh Yuri?
Brown Yuri - pozri článok Brown (Brown a Burago).

Biografický slovník. 2000.