Biografický slovník

Burukhin Ivan Danilova

Burukhin Ivan Danilova - to ... Čo je Burukhin Ivan Danilova?
Burukhin (Ivan Danilova) - akademik mozaicheskogo umenie (1867), čestný bez spolupracovník Imperial akadémie umení (1877), veľký umelec z historickej a portrétnej maľby (od roku 1850 g). Burukhin - zhýralec yard, narodený v roku 1827, študoval na Akadémii výtvarných umení, od 1852 - 1885 rokov študoval mozaiky a oslávený sám mozaika prácu na výzdobe iconostasis katedrály svätého Izáka v Petrohrade, "Spasiteľ, požehnanie detí" (mozaikového obrazu originálu profesora T . A. Neff); "Saint Anastasia" (na pravej uličky); "St. John evanjelista" (v plachte veľkého dome - Burukhin plné hlavy, rúk a prikryť zelená), "Anjel pri hrobe", "Kristus sedí na tróne "" Rodinný obrázok "(cez kráľovské dvere tami, na ľavej strane) atď. Jeho pracovný obraz (mozaika) na horu Athos je tiež známy. Zomrel v roku 1886.

Biografický slovník. 2000.