Burmin - to ... Čo Burmin?
Burmin - starý ruský šľachtický rod, ktorého história siaha až do konca tohto storočia a má XVI predok Athanasius Kalistratovich Burmin. Rhode Burmin zaznamenaný v VI genealógia knihy provincii Ryazan, ale Senát vládne schválila herolda starobylé šľachty iba jeden z jej pobočiek, ktoré pochádzajú z Emelyan Semenova Burmin, pravnuk Athanasius Kalistratovich; zvyšné pobočky sú zaznamenané v tretej časti genealogickej knihy tej istej provincie. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.