Burla - to ... Čo Burle?
Burle - starý šľachtický rod vladyckého pôvodu, vetva vedie na začiatku zúri kozák Kondrati a syna svojho plukovníka tým, že vozidlo hajtmana Skoropadskému, Gabriel, bol zaznamenaný v rámci genealógia knihy provincii vl Cherson, ale Gerold vláda Senátu za nedostatok dôkazov nie je schválený.

Biografický slovník. 2000.