Biografický slovník

Bourges Abel (Burj)

Bourges Abel (Burj) - to je ... Čo je Bourges Abel (Burj)?
Bourges (Burj), Abel - spisovateľ Ruska (1752 - 1816). V roku 1777 vstúpil do Bourges učiteľa v rodine Tatischevs okolí Moskvy, potom cestoval spolu so svojimi žiakmi po celom Rusku a Európe, a dojmy opísal v knihe "Pozorovanie d'um voyageur žalovať la Russie La Finlande, La Livonia, la Courland et la Prucce "(B., 1785, 2. vydanie, Mastricht, 1787). Od roku 1787 obsadil Bourges na Berlínskej vojenskej akadémii katedru matematiky.

Biografický slovník. 2000.