Biografický slovník

Bura Zakhar A.

Bura Zakhar A. - to ... Čo Burinskiy A. Zahar?
Bura, Zakhar A. - básnik a prekladateľ (zomrel v roku 1808). Po absolvovaní Moskovského gymnázia vstúpil Burinsky na Filozofickú fakultu na Moskovskej univerzite v roku 1801. Po oslovení s AF Merzlyakov sa Burinsky aktívne zúčastnil literárneho kruhu vytvoreného okolo Merzlyakova. V roku 1802 vydal báseň "Poézia" v samostatnom vydaní av roku 1803 publikoval "Chvály vidieckeho života: Preklad z 2. knihy Virgiljeva Georgika". Na konci Bura univerzity v preklade z anglického "Stručný náčrt dejín sveta" (Wiley, 1805) a Gibbon ujal preklade Hérodotos, výňatok, ktorý bol uverejnený v publikácii F. Timkovsky bájok Phaedra. Za "Rozumiem o výhodách, ktoré Rusko prinieslo vojnu s Turkami v roku 1736" Burinsky získal magisterský titul v slovných vedách. Po jeho smrti bol preklad preložený z francúzskeho "The Three Blind Men of Toledo" (M., 1811). Súčasníci, napríklad SP Zhikharev, dali veľké nádeje Burinskému a videli ho ako budúceho veľkého básnika. - Viď A. V. Smirnov, "Domorodci a postavy provincie Vladimír" (vydanie iI, Vladimír, 1897).

Biografický slovník. 2000.