Pohrebisko je ... Čo je to pohrebisko?

GRAVIL -a; m. 1. Starý cintorín, miesto mnohých pohrebov, pohrebov. Scythian pohrebisko. 2. Pohľad na veľké stepné orly. 3. Miesto uloženia rádioaktívneho odpadu; špeciálna štruktúra pre takéto zakopanie. Rádioaktívne m. * * * pohrebisko

I

(orol pohrebisko), dravý vták rodiny jastrabov. Dĺžka je asi 80 cm, krídla v rozpätí asi 2 m. V Eurázii av severozápadnej Afrike. Vyskytuje sa v lesoch, horách, stepiach; často sedí na pohrebných kopcoch - pohrebisko (odtiaľ názov).

II

(archaeol.), Komplex pohrebov. Hradby, izolované od osád, sa objavili v mesolitu. Obradom pohrebu v pohrebných záhradách rozlišujeme mŕtvoly a spaľovanie (pohár popola - v urnách alebo priamo v zemi). Typy pohrebiska: pohrebné mohyly - označené mohylami a nespevnené - bez násypov. Staroveké pohrebné pozemky sa zvyčajne nazývajú pohrebisko, kresťanské a moslimské pohrebisko - cintorín.

encyklopedický slovník. 2009.