Biografický slovník

Burenin Konstantin Petrovich

Burenin Konstantin Petrovič je ... Čo je Burenin Konstantin Petrovich?
Burenin, Konstantin Petrovich - učiteľ (zomrel v roku 1882), brat Viktora Petroviča Burenina, vzdelaný na univerzite v Petrohrade; bol učiteľom matematiky v Smolensku, neskôr v moskovskom gymnáziu. Zostavený Burenin, čiastočne v spolupráci s A. Malininom, učebnice na rôznych oddeleniach fyzických a matematických vedomostí, odolávali mnohým publikáciám.

Biografický slovník. 2000.