Biografický slovník

Wallet Alexei Osipov

Wallet Alexei Osipov - A ... Aký je peňaženka Alexei Osipov?
Wallet (Alexei Osipov) - St. Petersburg obchodník, raskolouchitel (1750 - 1814). Získal slávu so svojimi starosťami o zachovanie prvej rozhorčenej nálady medzi Bespovi; podporoval doktrínu Antikrista, zjavne vládnucej; ostre odsúdili manželstvá, považujúc ich za neslušné v smutných obdobiach nadvlády Antikrista.

Biografický slovník. 2000.