Biografický slovník

Bulgakov Seraphim Dimitrijevic

Bulgakov Seraphim Dimitrijević - je to ... Čo Bulgakov Seraphim Dimitrijević?
Bulgakov, Serafim Dimitrijevic - duchovný spisovateľ, narodený v roku 1871, absolvent Kazanskej teologické Academy. Zborník :. "Náuka o vzkriesení ľudského tela" (Kursk, 1904), "Učenie svätého Ambróza na sviatostiach" (tamtiež, 1903) "morálne učenie je uvedené v Sirach" (tamtiež, 1906) "Reverend Seraphim" (ib., 1903), "sv Joasaph (Gorlenko)" (2. vyd., Ib., 1911).

Biografický slovník. 2000.