Biografický slovník

Bułhak Jozafate

Bułhak Jozafate - A ... Čo je Bułhak Jozafate?
Bulgak, Josaphat - ruský grécko-unifikovaný Metropolitan (zomrel v roku 1838). Syn katolíckeho veľkostatkárov Bulgakov absolvoval v rímskej Collegia de Propaganda Fide, vzal Unia Rád svätého Bazila Veľkého a stala sa aktívnym členom. Povýšený do hodnosti biskupa a správu Brest a potom Luck diecézy, Bulgakov, napriek odporu bielych Unia duchovenstva, dosiahnuté v roku 1817 na post grécko-Uniao Metropolitan. Bułhak mal pokojný, sústredený charakter a je charakterizovaný vysokou zbožnosti, bol horlivý pápeženec a zástanca zväzku, čo nebránilo určitú časť bielych Unia duchovenstva, kto v priebehu života Metropolitnej prípravných prác pre zjednotenie Uniates s pravoslávnou cirkvou. Bulgak je pochovaný na pravoslávnom cintoríne sergijskej púšte, neďaleko mesta Peterhof.

Biografický slovník. 2000.