Bulat - to ... Čo Bulat?
Bulat - Sultan Middle Kirghiz-Kaisatsk hordy Kyrgyz rečník a básnika, syn Khan Gabayduly (Obeydulla) vnuk Chána Waliho. Bulat prišla v roku 1824 v Petrohrade, na čele s kirgizskou deputácia z veľkých a stredne hordy, bol som udelil cisár Alexander ja v hodnosti majora a získal zlatú meč zdobený diamantmi a sobolej plášť. Bulat napísané v Kirgizčina básni "Kozy-Kurpaty a Bayan Sulu", "Targyn-Batyr", "Khan abla" a "Kenesary-Naurzbaev". Zomrel v roku 1866, 58 rokov.

Biografický slovník. 2000.