Buhonovy - to ... Čo Buhonovy?
Buhonovy - starý ruský šľachtický rod, čo začiatok Andrew Stepanovič Buhonova, vysádzať majetku v roku 1633 bol jeho vnuk, Jeremiah Martynov Buhonov Centurion Moskva mušketieri (1677) a potom kapitán ( 1681). Rod v VI plemennej knihy provincii Tula, ale hlásateľmi vlády senátu, pre nedostatok dôkazov nebol schválený v starom šľachty, a zapísaná do obchodného II časti genealogické knihy vojenské zásluhy. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.