Biografický slovník

Bukharov Dmitri

Bukharov Dmitri - A ... Čo Bukharov Dmitri?
Bukharov, Dmitri - spisovateľ (1853-1889). Bol konzulom v Lübecku, potom v Jeruzaleme a posledných rokoch svojho života ako generálny konzul v Štokholme. Napísal: "Rusko a Turecko, zo vzniku politických vzťahov medzi nimi na Londýnskej pojednanie 1871 vrátane." (Petrohrad, 1878), "ruský cisársky konzul v Lübeck Report" (St. Petersburg, 1879.) "Na základe výmenných obchodné vzťahy s Finmarkenom "(tamtiež, 1883)," Rus v Finmarkene "(tamtiež, 1883)" cesta do Laponska na jeseň roku 1883 " (ib., 1885).

Biografický slovník. 2000.