Biografický slovník

Michael N. Bucharin

Bucharin, Michail - to ... Čo Bucharin, Mikhail?
Bucharin, Michail - spisovateľ (1845-1910), syn starostu Odesa; absolvoval kurz na Alexandrovskom lýceu, bol súdnym vyšetrovateľom v provincii v Bessarabiu, kolegom prokurátorom Okresného súdu v Odese. V roku 1892 sa pán. Presťahoval na Ministerstvo železníc, bol hlavným inšpektorom diaľnice a vodných ciest a členom Rady ministrov železníc. V roku 1888 sa objavil jeho výtvarný text "Čo ženská hodnota"; potom jeden akt komédia "Na také noci," a konečne historická hra v 4 aktoch "Ishmael", ktorý mal v roku 1902 významný úspech v divadle literárneho a umeleckého združenia.

Biografický slovník. 2000.