Biografický slovník

Bukhvostau Sergey Leontiev

Bukhvostau Sergey Leontiev - je to ... Čo Bukhvostau Sergey Leontiev?
Bukhvostau, Sergey Leontiev (1659-1728) - začal servisné stajne, a v roku 1683, kedy sa mladý kráľ volal lovca, prvý zapísal do vtipné a kráľ mu volal prvého ruského vojaka, čo ukazuje vždy osobitný režim , Účasťou v manévroch zábavných, Bukhvostau robil potom vojaka v kampani Azov a čoskoro Narva, a hral na začiatku vojny s kráľom švédskej pošty leybshitsa, t. E. stranu, povinnosť chrániť kráľa v kampaniach, útokov a vojen. V roku 1706 bola vykonaná Bukhvostau dôstojníka a pokračujúce vojenskú službu, založený na dĺžke a šírke Ruska, navštívil Švédsko, Poľsko, Turecko, Holstein a Pomoranska. V danom prípade Štetina (1713) Bukhvostau bol zranený a stratil schopnosť slúžiť v radoch, to bolo udelené k delostrelectvu Majors so zaradením do petrohradskej posádky. Peter opakovane chcel vyzdvihnúť Bukhvostov, ale skromne sa vždy vyhýbal vyznamenaniam. Na pokyn cara, Bukhovostov bronzová busta bola obsadená, ktorá bola neskôr stratená. Bude zachovaný portrét Bukhvostov, vyrytý Makhejevom.

Biografický slovník. 2000.