Biografický slovník

Budrin Evlampy A.

Budrin Evlampy A. - to je ... Čo je Budrin Evlampy A.?
Budrin, Evlampy A. - teológ, sa narodil v roku 1842, vyštudoval Kazan teologickej akadémii, kde on učil dogmatickú teológiu Budrin patrí do série článkov. o histórii Perm diecézy, v "Perm Diecézny Gazette" (1867 - 69), dizertačné práce "anti-Trinitarians XVI Vol I. Miguel Serveto a jeho časový Vol II Fausto Sozzini ....." (Kazan, 1878 a 1886), tlačoviny pôvodne v "pravoslávnom sprostredkovateľovi", kde bol Budrin umiestnený celý rad predmetov, ktoré nie sú zahrnuté do zloženia jeho dizertačnej práce ( "Pohľad Socinian náboženstva a zjavenie", "Na pohľad Socinians v Písme svätom", "spôsob myslenia k odhaleniu náuke Socinians", "teológia Socinian", 1887 - 92 rokov), atď.

Biografický slovník 2000.