Biografický slovník

Budkovsky Gustav Yakovlevich

Budkovsky Gustav Jakovlev je ... Čo je Budkovský Gustav Jakovlevich?
Budkovsky (Gustav Yakovlevich) - malíř, sa narodil v Rize; študoval na Imperial St. Petersburg Academy of Arts a potom v Paríži. V roku 1855 získal titul akademika v Petrohrade za fotografiu zobrazujúcu mladú vdovu s dieťaťom. Odvtedy sa venuje žánru; niekoľko jeho obrazov je vo Varšave.

Biografický slovník. 2000.