Biografický slovník

Byudel-Adami Adelaide

Byudel-Adami Adelaide - to ... Čo Byudel-Adami Adelaide?
Byudel-Adami (Adelaide) - vynikajúca ruský koloratúry spevák; v neskorej šesťdesiatych rokoch spieval s veľkým úspechom na scéne Mariinského divadla.

Biografický slovník. 2000.