Biografický slovník

Budagov Lazar Z.

Budagov Z. Lazar - A ... Čo je to Z. Budagov Lazarus?
Budagov, Z. Lazar - Orientalist (zomrel 1878), pôvodom arménsky. Študoval na gymnáziu v Astrachane, počúval prednášky v Moskve a Kazan, kde absolvoval kurz. 3 roky bol učiteľ perzských a Tatar jazyky v Tiflis gymnáziu od roku 1845 do roku 1870 bol asistentom na Petrohradskej univerzite v oddelení Tatar jazyka (aderbeydzhanskogo príslovka). Jeho hlavnou prácou je "Komparatívny slovník tureckých tatárskych prísloviek" (Petrohrad, 1868 - 70). Okrem toho publikoval "Praktický sprievodca turecko-tatárskych aderbeydzhanskomu dialekte" (Wiley, 1857) - sa zdá byť prvý pokus o použití Robertson metódu pre štúdium orientálnych jazykov; aby skôr, Tbilisi, doba jej činnosti sú: "Krátka učebnice Tatar jazyka" a slová "o výučbe Mohammed a dôvody pre jeho rýchlemu šíreniu."

Biografický slovník. 2000.