Biografický slovník

Buchinskiy Petro

Buchinskiy Petro - to ... Čo Buchinskiy Petro?
Buchinskiy, Petro - zoológ. Narodil sa v roku 1852. V roku 1878 absolvoval v týchto štúdiách na prírodné fakulty Univerzity Novorossijsk a zostalo profesorský Fellow. Od roku 1895 získal doktorát v zoológii, vzal stoličku zoológie a porovnávacej anatómie na univerzite v Novorossijsk. Pracoval najmä v oblasti embryológie bezstavovcov, hlavne v oblasti druhov Vermes a Arthropoda. Okrem toho študoval faunu ústia severného pobrežia Čierneho mora. Jeho hlavná práca je v oblasti embryológie: "Vývoj dážďovky (Lumbricus terrestris)" ( "Bankovky v Novorossiysk Society of Natural History", VII, 1881); "Rozvoj vidlonožce" (.. Ib, tj XV, 1890) , "Pozorovanie na embryonálny vývoj Malacostraca" (ib, XIX, 1894); "Zur Embryologie der Cumaseen" ( ".. Zool Anz", № 430, 1893). Na faunu sú tlačené: "Všimnite si sur la fauna de la Mer Noire" ( "congri stážistu de ZOOL Moscou ...", H I.); "Stručný náčrt fauny ústiach riek Novorossijsk územia" ( "Západné Novorossijsk Society of Natural History", to je. X, v. I), "Fauna Odessa Estuaries" (ib., Zv. XXI, 1897).

Biografický slovník. 2000.