Biografický slovník

Buchholz Heinrich

Buchholz Heinrich je ... Čo je Buchholz Heinrich?
Buchholz, Heinrich - nemecký portrétist, ktorý v Rusku pracoval pod Catherine iI. Bol asistentom slávnej maliarky Luky Pfandtseltovej a opakovane maľoval portréty osôb kráľovskej rodiny. V roku 1769 nakreslil slávnu prepravu Kateřiny Veľkej (nachádza sa v múzeu stabilného súdu). Najznámejšie portréty Buchholzu: polní maršál hrabě Minich, barón II. Wrangel, barón A. Korf, arcibiskup Steegelman a ďalší.

Biografický slovník. 2000.