Buchholz - to ... Čo je Buchholz?
Buchholz - baronský rodina, zapísaná v imatrikuláciu Courland šľachty v roku 1620 prvýkrát titul barón vládnej Senátu bola uznaná za skutočný stav radkyňa Nicholas Efremov von Buchholz v roku 1853. tohto druhu - Ivan D., Leopold G. Buhg (cm.) LTS, generálporučík, guvernér Cherson (1791) a Otto I. Buchholz, generálmajora delostrelectva (1809-1810). B. R-in.

Biografický slovník. 2000.