Biografický slovník

Buchau Daniel (Buchau)

Buchau Daniel (Buchau) - to je ... Čo je Buchau Daniel (Buchau)?
Buchau (Buchau), Daniel Prince - spisovateľ Ruska (1546-1608) sa narodil vo Ľvove. Buchau užil dôveru nemeckých cisárov: Maximiliána II a Rudolfa II, dvakrát sa posielajú do Moskvy na zastupiteľských úradoch a na objednávkach cisárových, urobil poznámku o svojej ceste, ktorá vyšla v roku 1668 pod názvom "Moscoviae Ortus et progressus" ( .... trace ed v roku 1679, 1681, 1687, s druhým vydaním bol znovu vydaný v "Scriptores rerum Livonicarum", teda II, str 687 - 728; .. plný ruský preklad v "čítanie z moskovskej spoločnosti dejín a starožitností", 1876, roč. 3 a 4). Starostlivé štúdium diela Buchau viedlo k viere v mimoriadnej pozorovacie schopnosti Buchau a pravdivosť informácií ohlásených k nim. Buchau poznal český jazyk a vďaka nemu mohol používať knihy v ruštine; Buchau pracoval v livonských archívoch poviedku o livonských vecí a za predpokladu jeho práca pasáže z dokumentov (listy veľvyslancov Ivana IV písmenom Kettler et al.). - Porov. Úvod do úplného prekladu poznámok a umenia. Bagaleia v novinách Kyjevskej univerzity (1879, č. 3).

Biografický slovník. 2000.