Biografický slovník

Bubnov Sergej Fiodorovič

Bubnov Sergej Fiodorovič - je ... Čo je Bubnov Sergej Fiodorovič?
Bubnov, Sergej Fiodorovič - riadny profesor hygieny na moskovskej univerzite (1851 - 1909). Na konci prirodzeného Ústav fyziky a matematiky fakulty moskovskej univerzity v roku 1877, sa presťahoval do lekárskej, ktorú absolvoval v roku 1881. Študoval u profesora hygieny Erismann, ktorého asistentom bol menovaný v roku 1882, a Pettenkoferovo a Emmerich v Mníchove (1882 - 83 ). V roku 1890 obhájil kandidátsku prácu pre doktora medicíny ( "na racionálne vykurovanie a vetranie", Moskva, 1890) a v roku 1895 bol menovaný riadnym profesorom hygieny na univerzite Yuriev, kde vedľa je v roku 1896 prevedená do oddelenia Erisman do Moskvy. Bubnovova vedecká práca, ktorá sa konala v Moskve, sa venovala najmä otázkam sanitárneho zdokonaľovania, najmä zásobovania vodou a ďalších osobitných otázok hygieny. Z početných pracuje Bubnov (nad 40 rokov) sú najdôležitejšie, okrem práce: "photometrische Tageslichtmessungen v Wohnraumen" ( "Arch f Hyg ...", 1893, B. 17) a "American Mechanické filtre" (Wiley, 1906).

Biografický slovník. 2000.