Biografický slovník

Bubek Theodore Hristoforovich

Bubek Theodore Hristoforovich - je to ... Čo Bubek Theodore Hristoforovich?
Bubek, Hristoforovich Theodore - organista a skladateľ (1866-1909). Študoval na konzervatóriu v Stuttgarte, odišiel do Moskvy, kde absolvoval najprv v tele triedy, potom v kompozícii u profesora S. Taneyev a Michail Ippolitova-Ivanov. Bol profesorom varovnej hry Moskovskej konzervatória. Nepostráda talent skladateľa, Bubek publikoval v Rusku iv zahraničí celý rad klavír a organ hier a románov, Polonaise pre orchester. V roku 1909 v Moskve symfonickej koncerty hral jeho symfonickú báseň "Sestra Beatrice" (podľa Maeterlinck).

Biografický slovník. 2000.