Biografický slovník

Brjačislav I. Polock

Brjačislav I. Polock - je ... Čo je Brjačislav I. Polock?
Brjačislav I. Polock - pozri článok Bryachislav (vymenovali aspoň niektoré kniežatá Polotsk pozemkov) ..

Biografický slovník. 2000.