Biografický slovník

Bryachislav Borisov (Bryachislav Davidovich)

Bryachislav Borisov (Bryachislav Davidovich) - to je ... Čo je Bryachislav Borisov (Bryachislav Davidovich)?
Bryachislav Borisov (Bryachislav Davidovich) - pozri článok Bryachislav (vymenovali aspoň niektoré kniežatá Polotsk pozemkov) ..

Biografický slovník. 2000.