Biografický slovník

Bryachislav

Bryachislav je ... Čo je Bryachislav?
Bryachislav - pozri v článku Bryachislav (meno niekoľkých kniežat polotskovskej krajiny).

Biografický slovník. 2000.