Biografický slovník

Brusilovskiy Kažimírová Isaac (Isaac Kiselev)

Brusilovskiy Kažimírová Isaac (Isaac Kiselev) - to je ... Čo je Brusilovskiy Kažimírová Isaac (Isaac Kiselev)?
Brusilovskiy Isaac Kažimírová (Kiselev), spisovateľ, narodený v roku 1866, za účasť na študentské nepokoje na univerzite v Odese (1887 - 1888) bol prepustený a pokračoval v jeho vzdelanie v Paríži. V roku 1905 bol zatknutý v Oděse a deportovaný. Publikoval množstvo článkov vedeckého a filozofického obsahu: "dialektickej metódy" ( "Russian bohatstvo", 1894), "pracovná teória hodnoty a výnosnosti" (tamtiež, 1895); "modernej teórie živej štruktúry hmoty" (tamtiež); " na otázku, individuálne a verejnosti "(v knihe" Míľniky "ako znamenie doby, M., 1910). Publikoval niekoľko článkov v európskej zbierke "Sickle"; Spolupracoval v novinách "Odessa News", "Kyjev odpoveď", "Syn vlasti", "priatelia", "Moderné slovo".

Biografický slovník. 2000.