Biografický slovník

Bruev Alexander Y.

Bruev Alexander Y. - to ... Čo Bruev Alexander Ya?
Bruev (Alexander Y.) - lekár, sa narodil v roku 1827; Bol vychovaný v Petrohrade v lekársko-chirurgickej akadémii, ktorú absolvoval v roku 1861. V roku 1864 obhájil kandidátsku prácu "na epitelové bunky, ktoré sú vo vode v tvare mušle embryá mačky" (SPb., 1864). Od 1863 do 1870 bol doktorom a stážistom v komunite sestry Krestovozdvizhenskej; V roku 1872 bol menovaný docentom na lekárske-chirurgické akadémii na katedre dermatológia, v roku 1880 Senior lekár vojská Astrachan kozáckych vojsk a od roku 1885 profesorom kožných a syfilis chorôb na univerzite v Charkove. Mnoho z jeho článkov sú roztrúsené v "Vojenské Medical Journal", "Medical Bulletin", v "Protokoly" lekárov v Petrohrade a ďalších.

biografický slovník. 2000.