Biografický slovník

Bruce Peter Heinrich

Bruce Peter Heinrich - A ... Aký je Bruce Peter Heinrich?
Bruce Peter-Heinrich (1692 - 1757) - bratranec Jákova Vilimoviča Bruce. Vstúpil do pruskej vojenskej služby, zúčastnil sa vojny na španielske dedičstvo v roku 1710, v hodnosti kapitána, odovzdal do ruskej služby a zostal tam 13 rokov. Po odchode z Moskvy cestoval veľa a nakoniec sa usadil v Londýne (1746). Z neho boli zvedaví na vedomie, zverejnené prvýkrát v Londýne pod názvom "pamätiach Peter Henry Bruce, Esq. Obsahuje opis jeho ciest v Nemecku, Rusku, Tartar, Turecku, Novom Indii" (LPC., 1874). Obsahuje niektoré podrobnosti týkajúce sa pruského ťahanie a na prípad cároviča Alexeja, ako aj niektoré domáce obrázku, popis Novgorode a Petrohrade a ďalších.

A Biografický slovník. 2000.