Biografický slovník

Broyakovsky Serapion Serapionovich

Broyakovsky Serapion Serapionovich - je to ... Čo Broyakovsky Serapion Serapionovich?
Broyakovsky, Serapion Serapionovich - duchovný spisovateľ (narodený v roku 1861). V Kyjevskom teologickom seminári. Spolupracoval v "rezident Kyjev", "ruský pútnik", "Church Bulletin", "Missionary Review", "Pútnik", "V nedeľu Reading" a ďalšie. Vzhľadom k tomu, 1909 Broyakovsky vydáva mesačník "duchovné poradenstvo". Osobitne uverejnené Broyakovskim funguje: "Zbierka krátkych kázanie v nedeľu a počas sviatkov" (4. vydanie, Kyjev, 1912.), "Farský kronika" (ed druhé, Kyjev, 1912.), "Eseje a príbehy" (3. ed.), "Satellite pastier" (3. vyd., Kiev, 1912), "Za vieru v Krista" (Kyjev, 1905), "učenie na otázku počas nedieľ, sviatkoch, pamätných dňoch a rôzne prípady" (Kyjev, 1907), "Pokyny a prejavy o všetkých možných príležitostiach" (2. vydanie, 1912) a ďalšie.

Biografický slovník. 2000.