Brown - je to ... Čo je Brown?
Brown - Russian Počet rodina, pôvodom z Írska a ísť späť do XII storočia. (. Cm) Yuri Brown mal syna Ivan Yurevich, plukovníka Kexholmsky pešieho pluku a maltskou pán, ktorý zomrel bez potomkov, a dve dcéry Eleanor, vydatá za grófa MI Korhogo, a Elizabeth, vydatá za grófa KF Medom , Po smrti Ivana Jurevicha Browna rosa prestala. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.