Biografický slovník

Brown-Joseph Adam

Brown-Joseph Adam - to je ... Čo je Brown Joseph-Adam?
Brown, Joseph-Adam - fyzik (1712-1768) sa narodil v Ashe; v roku 1746 prišiel do Petrohradu, kde bol členom Akadémie vied. Brown zistil vlastnosť mrazu a tvárnosti ortuti; napísal veľa článkov o fyzike a meteorológii.

Biografický slovník. 2000.