Brovkova - to ... Čo Brovkova?
Brovkova - šľachtický rod, pochádzajúci z regiment kornútku Brovkova Ivan Ivanovič (1673 - 1674), a zaznamenal v druhej časti rodokmeni kníh provincií Poltava a Kyjevom, ale vláda Senát Gerold schválený len s uvedením druhej časti rodokmeňa knihy. - Stepan Brovkov vlastnil panstvo v okrese Moskve v roku 1573

biografický slovník. 2000.