Bronski - to ... Čo Bronski?
Bronski - starobylé šľachtický rod, vedúce od začiatku Ivan Bronski, ktorý žil v druhej polovici v XVII. , a zaznamenané v šiestej časti genealogických kníh provincií Simbirsk a Minsk. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.