Biografický slovník

Bronovitskaya-Baranenko

Bronovitskaya-Baranenko - to ... Čo Bronovitskaya-Baranenko?
Bronovitskaya-Baranenko - starobylej šľachtický rod, pochádzajúci z Bogdan Ivanovič a jeho syna pluku kornútku, Michael Bronovitskaya ktorý žil v druhej polovici v XVII. a na začiatku 18. storočia. Tento rod je zaznamenaný v časti VI genealogických kníh provincií Minsk a Černigov.

Biografický slovník. 2000.