Biografický slovník

Bronnikov Fjodor

Bronnikov Fjodor Andrejevič - je ... Čo je Bronnikov Fjodor?
Bronnikov, Fjodor - profesor historické maľby (1827 - 1902), ktorý sa narodil v Shadrinsk. Kreslenie a maľovanie Bronnikov študoval u iconographer otca, a na Vysokej škole umeleckopriemyselnej pod vedením Markov. V roku 1851 získal pán .. strieborné medaily: malé pre portréty z prírody a väčšie - pre "Ulysses návrat do jeho domu". Nasledujúci rok získal druhú zlatú medailu za programový obrázok "Kázanie sv. Jána Krstiteľa v púšti". v roku 1853 - veľká zlatá medaila pre programovú snímku "Božia matka všetkých, ktorí smútia radosťou". V roku 1854 šiel dôchodcom Akadémie v Ríme. V roku 1863 bol p. Uznávaným profesorom historickej maľby pre obraz: "Horace číta svoje sýty do Maecenasu." Až do roku 1881 Bronnikov vystavoval svoje obrazy na akademických výstavách a od tohto roku na výstavách Pútnikov. V múzeu sú obrazy Alexander III Bronnikov "kresťanmi pred jeho smrťou," a "talianske mesto ulice" v Treťjakovskej galérie :. "Náboženských procesia v Taliansku", "chválospev na Pythagoreans vychádzajúceho slnka", "Zatratenie polia", "Svätenie Hermes"

Biografický slovník. 2000.