Biografický slovník

Bronnikov Kir

Bronnikov Cyrus je ... Čo je Bronnikov Cyrus?
Bronnikov (Cyrus) - Cestujúci na sväté miesta (1820 - 1821), ktorý vydával jeho opis v roku 1824 pod názvom: "Cesta do svätých miest umiestnených v Európe, Ázii a Afrike a tak ďalej .." (Moskva).

Biografický slovník. 2000.