Biografický slovník

Adolf Brodsky

Adolf Brodsky - A ... Čo je Adolf Brodsky?
Brodsky, Adolf - vynikajúci huslista, sa narodil židovský v roku 1851 family. Študoval na viedenskej konzervatóriu a potom v Moskve, absolvoval ktorá nadobudla Gellmesbergera kvarteta, a v roku 1868 - 70 rokov bol členom súd operného orchestra a sólistov operného orchestra. Po dlhom koncertnom turné Brodsky prišiel do Moskvy v roku 1873, študoval s Laubom a učil na Konzervatóriu; neskôr koncerty v Paríži, Viedni, Londýne, Moskve, bol profesorom na husle na konzervatóriu v Lipsku a člen slávneho kvarteta, v ktorom, na rozdiel od neho, patrí Becker a Klengel Nováčik. Brodsky ako prvý uskutočnil Čajkovského husľový koncert v zahraničí, ktorý bol vďaka nemu všeobecne uznávaný. Od roku 1895 bol riaditeľom College of Music v Manchestri a členom vynikajúceho sláčikového kvarteta s Rawdon Briggs'om, Simon Speelman'om a Carl Fuchs.

Biografický slovník. 2000.