Brodovich - to ... Čo Brodovich?
Brodovich - starobylé šľachtický rod, pochádzajúci z Brodovych Eustache, ktorý vlastnil panstvo v roku 1535 Brodovich rod, potomkovia zakladateľa pravnuk - Daniil Ivanovič Brodovych, napísaný v šiestej časti genealogické knihy provinciách Volyni, Kyjeve a Riazaň. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.