Biografický slovník

Brodovich Joseph A.

Brodovich Joseph A. - to ... Čo Brodovich Iosif?
Brodovich, Joseph A. - spisovateľ, sa narodil v roku 1871. Študoval v Kyjeve teologickej akadémie, kde sa neskôr bol odborný asistent na katedre všeobecnej histórie kostola, je profesorom na Charkov univerzite v oddelení dejín Cirkvi. Hlavné dielo Brodoviča: "Kniha proroka Hosea" (Kyjev, 1901, diplomová práca). Typ "kresťanstva v Japonsku" (1904) a niekoľko článkov v časopisoch "Proceedings of the Kyjeve teologickej akadémie", "Viera a rozum", "mier práce", "Viera a cirkev", "pútnik", "Charkov University Notes", atď. .

Biografický slovník. 2000.