Biografický slovník

Brix Andrei

Brix Andrey Aleksandrovich je ... Čo je Brix Andrey?
Brix, Andrei Alexandrovich - matematik a fyzik, generál. Narodil sa v roku 1858; vzdelanie prijaté v Mikhailovskom delostreleckom akadémii; je profesorom a inšpektorom triedy Mikhaylovského delostrelectva. Podieľal sa na tureckej kampani v rokoch 1877 - 78 rokov. Tiež rad článkov v "Journal delostrelectva" a "more Collection" Brix tlačených: "Priebeh hydrauliky a hydraulické motory" (St. Petersburg, 1892.) "Obrábacie odporu" (1897). Vydal litografický kurz "Zdvíhacie stroje" a "Tabuľky štyroch ocenených logaritmov".

Biografický slovník. 2000.