Brix je ... Čo je Brix?
Brix - operný skladateľ, ktorý sa skladá v ruskej službe, autor komické opery s refrény a baletu "FEVE" , text cisárovnej Catherine iI. Táto opera bola napísaná v roku 1786 a v roku 1789 to bolo vytlačených klavírny so spevom, hudbou autorom menoval Pashkevich, ktorý v skutočnosti bol pravdepodobne len arranzherom klaviraustsuga. Väčšina hudobných historikov našej (Mořkov, Stašov) predpokladá, že je v dohode s vedením archívu dát z Imperial divadiel, hudby "Feveya" napísal Brix. Ručne písané skóre tejto opery sa uchováva v knižnici cisárskych divadiel v Petrohrade. Jeho klaviristický prepis s spevom bol v roku 1895 znovu publikovaný P. Jurgensonom v Moskve. Hudba opery často odhaľuje prírastok k národnej farbe. Životopisné informácie o Briksi sa nezachovali.

Biografický slovník. 2000.