Biografický slovník

Brioške Vincent I.

Brioške Vincent Ivanovič - je to ... Čo brioške Vincent Ivanovič?
brioške (Vincent Ivanovič) - akademik historické maľby, sa narodil v roku 1786 vo Florencii a tam študoval na Akadémii maliara Benvenuti; Brioške v roku 1811 prišiel do Petrohradu, kde sa po dvoch rokoch zamestnania histórie maliarstva, pre maľovanie "Cain, ktorý sleduje Boží hnev pre bratovraždy" bol udelený titul akademik. V roku 1817 bol pán Brioski odhodlaný na imperiálnu pustovnicu v Petrohrade na reštaurovanie obrazov, ktoré ho často posielali do zahraničia na výkon rôznych úloh na umeleckej stránke. Zomrel v roku 1843.

Biografický slovník. 2000.