Biografický slovník

Brilli Andrew (de Bril, Brill)

Brilli Andrew (de Bril, Brill) - to je ... Čo je Brilli Andrew (de Bril, Brill)?
Brilli alebo de Bril (Brill), Andrey - inžinier, nadporučík-generál v ruskej službe, rodák z Talianska. Pôvodne slúžil ako inžinier vo Francúzsku, potom vo Švédsku, odkiaľ sa presťahoval do Pruska. V roku 1701 Brillie odišla do Moskvy a bola prijatá do inžinierskej budovy. Zomrel v roku 1746 patril medzi najintukovanejších ruských inžinierov a tešil sa dôvere Petra Veľkého. V rokoch 1736 - 39 sa zúčastnil vojny proti Turkom a Krymským Tatám.

Biografický slovník. 2000.