Biografický slovník

Diamond Ivan

Diamond Ivan - je ... Čo je to Diamond Ivan Ivanovič?
Diamond (Ivan Ivanovič, narodený v roku 1870) - spisovateľ, absolvent petrohradskej teologickej akadémie (SPb, 1899.) , Hlavné diela Brilliantova "Ferapontov Belozersk, dnes už zaniknutý kláštor" (St. Petersburg, 1899.) a "patriarcha Nikon vo väzení na Byelozero" (St. Petersburg, 1899.).

Biografický slovník. 2000.