Biografický slovník

Diamond Alexander

Diamond Alexander - to je ... Čo je to Diamond Alexander?
Diamanty, Alexander Ivanovič - spisovateľ. Narodil sa v roku 1867; absolvent Petrohradskej akadémie, od r. 1900 docent a od roku 1903 profesor na teologickej akadémii v Petrohrade na oddelení všeobecnej cirkevnej histórie. Hlavné diela Brilliantova: "Vplyv východnej teológie na západ v diele Johna Scotus Erigena" (Petrohrad, 1898 Diplomová práca). "John Scotus Erigena a jej vzťah k teológii východnej a západnej" (Petrohrad, 1898): "Na filozofie Erigena "(Petrohrad, 1899)." charakteristika vedeckej činnosti profesora VV Bolotov ako cirkevný historik "(Petrohrad, 1901). Publikoval publikáciu prednášok neskorého V. V. Bolotova. V roku 1910 dostali v "kresťanskom čítaní" esej o živote a diele VV Bolotova.

Biografický slovník. 2000.